Hjem > Nyheter > Innhold

Væske har en viss volum

Oct 18, 2017

Væske er en av de tre store fysiske formene. Det har ingen bestemt form og påvirkes ofte av beholderen. Men volumet er konstant under trykk og temperatur invariant. I tillegg er trykket som utøves av væsken på siden av beholderen, forskjellig fra den for andre tilstander. Dette trykket sendes i alle retninger, ikke reduseres og øker med dybde (jo dypere vannet, jo større vanntrykk).

Funksjoner: Ingen bestemt form, væske, og ofte påvirket av beholderen. Formen på beholderen, væsken, formen på væsken. Det har et visst volum, og volumet av væsken er konstant under trykk og temperatur invariant. Det er vanskelig å komprimere til et mindre volum

Forholdet med trykk temperatur

Volumet av væsken er konstant under trykk og temperatur invariant. I tillegg utøver væsken trykk på sidene av beholderen, så vel som andre fysiske tilstander. Dette trykket sendes i alle retninger, ikke reduseres og øker med dybde (jo dypere vannet, jo større vanntrykk).

En økning i temperatur eller redusert trykk kan generelt fordampe væsken og bli en gass, slik som oppvarmingsvann til vanndamp. Trykk eller kjøling kan generelt størkne en væske og bli et fast stoff, slik som å redusere vann til is. Men trykket alene forteller ikke alle gasser, som oksygen, hydrogen og helium.

Væske og faste, flytende og isotrope egenskaper (fysiske egenskaper i forskjellige retninger), det vil si at gjenstandene fra fast til flytende, på grunn av temperaturstigning, gjør atom- eller molekylær bevegelse, og kunne ikke lenger beholde den opprinnelige faste posisjonen, slik at strømmen genereres. Men på dette punktet er tiltrekningen mellom molekyler eller atomer større, slik at de ikke sprer seg, så væsken har fortsatt et visst volum.

Faktisk har mange små områder av det flytende interiøret fortsatt strukturen av en lignende krystall - "krystallografisk region". Likviditet er "klassesonen" som kan flyttes fra hverandre til den andre. Vi lager en metafor, på asfalten av "trafikk", hver bil har en fast posisjon er mannen som er i en "sone", og den relative bevegelsen mellom bilen og bilen, dette skaper strømmen av hele laget.

Væske er forskjellig fra gass, den har et visst volum. Væsken er forskjellig fra faststoffet. Det er flytende og har derfor ingen fast form. I tillegg til flytende krystall er både flytende og amorfe faste stoffer isotrope, som er de viktigste makroskopiske egenskapene til væske.