Hjem > Nyheter > Innhold

Kalium Humate Den kontinuerlige utviklingen av teknologi

May 18, 2017

Kalium Kalium Humathydroksid også kjent som kaustisk potash, kaliumaske, hovedsakelig brukt i medisin, fargestoffer, lett industri, tekstiler og andre felt. Med utviklingen av anvendt teknologi, utvider applikasjonsområdet seg gradvis. Kalium Humatat Kaliumhydroksid er mye brukt i kaliumpermanganat-, kaliumkarbonat- og potashproduksjon. Globalt brukes kaliumhydroksid i gjødselsfeltet for ca. 10% av totalt forbruk, og er lav sammenlignet med andre uorganiske kaliumkarboner. For ikke-gjødsel, for produksjon av annen potash, øker om lag 50% av totalt forbruk, kalium humat som etterspørsel etter kalium såpe, andelen av forbruket har økt vesentlig, om lag 16% av totalt forbruk.

I USA brukes hovedforbruket av kaliumhydroksid til produksjon av kaliumkarbonat, hovedsakelig kaliumfosfat og kaliumkarbonat. Kalium Humat utgjorde henholdsvis 13% og 10% av det totale forbruket i USA kalium humat. På de senere årene på grunn av lavt kaliumkarbonat nedstrøms væskeformig vaskemiddel og gjødselmarkedsnedgang, er etterspørselen etter potash i utgangspunktet stabil, har trukket seg tilbake til USAs kaliumhydroksid, det tredje største forbrukerområdet. Flytende gjødsel har blitt hovedforbruket, Kalium Humate stod for 20%, andre potash og kaliumsåper utgjorde henholdsvis 8% og 14%.

I Europa brukes de viktigste forbrukerområdene av kaliumhydroksid også til å produsere potash, potashforbruket utgjorde 30 %% av totalt forbruk, kaliumfosfat utgjorde 16%, andre poteter utgjorde 19%, selv om andelen fortsatt er høy, men den faktiske bruken av 2010 har en viss nedadgående, kalium Humate hovedsakelig mengden kaliumkarbonat fra 2010 120.000 tonn falt til 2015 92.000 tonn, nedgangen i andelen mer enn 20%.

Kina, som verdens viktigste produsent av kaliumhydroksyd, 2015, er det totale forbruket av kaliumhydroksyd ca 685 000 tonn, en økning på 26%.

Kaliumhydroksidmarkedet vil utvikle seg med veksten av kalium og potash krav. Det totale forbruket av kaliumhydroksyd i Kina forventes å nå 721 000 tonn 2016, Kalium Humate som brukes i kaliumkarbonatområdet for 148 000 tonn, med 87 000 tonn kaliumpermanganatfelt. Det anslås at den årlige gjennomsnittlige veksten i kaliumhydroksid er ca 5,4 %% i 2015-2018 år til 2018 vil det totale forbruket av kaliumhydroksid nå 801.000 tonn, blant annet den raskeste veksten er den andre, den gjennomsnittlige årlige veksten av 6,3%, 2018 forbruk på om lag 310.000 tonn, etterfulgt av den daglige kalium Humate gjennomsnittlig årlig vekst på 6,1%, forbruk på ca 80.000 tonn; brukes til å produsere ca 160.000 tonn potash, årlig vekst på 4,1% Forbruk av kaliumpermanganatproduksjon på rundt 93.000 tonn, Kalium Humate en årlig vekst på 3,9%.